Polská 120, 734 01, Karviná – Ráj 734 430 254 ov.karvina@kscm.cz Po-Čt: 10:00 - 15:30 / Pá: 08:00 - 12:00
Přihlásit se


úterý, 17 říjen 2023 11:20

Kdo ukončil činnost Evropské komunistické iniciativy

Dne 9. září proběhla telekonference pléna komunistických a dělnických stran Evropské komunistické iniciativy (ECI), na které se projednávaly rozpory některých členských stran v souvislosti s válkou na Ukrajině.
Značný počet stran odsoudil ruskou invazi a zároveň odmítl záminky používané Spojenými státy, NATO a EU. Strany poukázaly na fakt, že tato válka je vedena kapitalisty, a proto ji označují jednoduše jako imperialistickou válku. Řada stran se však tomuto tvrzení bránila a postavila se na stranu kapitalistického Ruska, když prezentovala invazi jako obrannou a antifašistickou. Tyto strany navíc zpochybňovaly imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu, a vznikly tak silné rozpory o tom, zda je Rusko imperialistické či jen kapitalistické. K této problematice existuje vynikající rozbor od členky Německé Komunistické strany (DKP) Jany Zavadské, která nezávazně vysvětluje toto nedorozumění a velice trefně začíná citátem V.I.Lenina, že bez studia ekonomické podstaty imperialismu nelze správně hodnotit moderní politiku ani žádnou válku.
 
Tento článek je veřejně přístupný na webu Ruské Komunistické dělnické strany pod názvem >>Moderní teorie imperialismu a rozštěpení komunistického hnutí<< z 18. února 2023. Mezi další neshody, které pohřbily činnost ECI, patřila podpora uprchlíkům, zejména těm africkým, a prezentace Číny jako socialistického státu. Za těchto okolnosti se ECI rozhodla, že nemůže dále pokračovat ve své činnosti a rozpustila se...
 
Absence správné analýzy
 
Svět se opět nachází na nové křižovatce. Rusko a Čína se rozhodly osvobodit od západní nadvlády a vybudovat multipolární svět, ve kterém se lidé mohou svobodně rozhodovat o své budoucnosti a spolupracovat na řešení velkých problémů, kterým lidstvo čelí. Z druhé strany obklíčení Ruska kolektivním Západem v čele s USA a jeho porážka za účelem drancování jeho nerostných surovin, na které závisí i budoucí globální rovnováha, nás nutí k tomu, abychom si i my vybrali stranu. Proto komunisté musí opustit ideologický schematismus a obnovit internacionalistické vztahy, nikoli na čistě ideologických základech, ale na konkrétních cílech, které nám současná situace předkládá.
Tomas Candulas

člen MěV KSČM Havířov

člen pléna OV KSČM Karviná