Polská 120, 734 01, Karviná – Ráj 734 430 254 ov.karvina@kscm.cz Po-Čt: 10:00 - 15:30 / Pá: 08:00 - 12:00
Přihlásit se


pondělí, 15 leden 2024 09:38

Ministr práce a sociálních věcí se chlubí svými úspěchy, ale nevšímá si svých nedostatků

Ministr práce a sociálních věcí se po dvou letech ve vládě rozhodl shrnout, co se mu už povedlo a co je naopak potřeba dotáhnout.

V článku na svém facebookovém profilu vypsal deset bodů, které mají dokazovat, jak se zasadil o zlepšení situace občanů v oblasti sociální politiky. Nicméně při bližším pohledu se ukazuje, že některé z těchto bodů jsou zavádějící, nepřesné nebo přehnané.

Například ministr tvrdí, že rozjel digitalizaci resortu a že v aplikaci JENDA nyní plně online zažádáte o rodičák, příspěvek na bydlení nebo o přídavek na dítě. To je ale jen částečně pravda. Aplikace JENDA umožňuje online žádat jen o některé dávky státní sociální podpory, ale ne o všechny. Například o příspěvek na bydlení je možné žádat jen prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě. Navíc systém tužka a papír není zcela nahrazen, ale je postupně digitalizován.

Dalším příkladem je tvrzení, že rodičovský příspěvek se od 1.1.2024 zvýšil ze 300 000 korun na 350 000 korun. To je sice pravda, ale jen pro ty, kteří budou mít dítě narozené od 1.1.2024 nebo později. Těm, kteří mají dítě narozené do 31.12.2023, zůstává rodičovský příspěvek ve výši 300 000 korun. Ministr tedy neuvádí, že se to týká jen nově narozených dětí, což je zavádějící.

Ministr také píše, že příspěvkem 5000 na dítě pomohl rodičům v energetické krizi. To je ale sporné. Příspěvek ve výši 5 tisíc korun na dítě byl poskytnut všem rodinám s nezletilým dítětem a ročním příjmem do milionu korun hrubého jako reakce na zvyšující se ceny a inflaci. Tento příspěvek byl jednorázový a nebyl zaměřen specificky na rodiče postižené energetickou krizí. Neexistuje jednoznačný způsob, jak určit, které skupiny byly nejohroženější v souvislosti s energetickou krizí.

Ministr se také chlubí, že zavedl slevu na sociálním pojistném u zkrácených úvazků pro rodiče malých dětí, seniory, studenty, pečující a další. To je sice pravda, ale tato sleva je jen 5 % a platí jen za určitých podmínek. Navíc není jasné, jaký to má reálný dopad na zaměstnanost a kvalitu života těchto skupin.

Ministr také uvádí, že sedmi miliardami korun podpořil zakládání dětských skupin. To je také pravda, ale je třeba dodat, že tyto prostředky byly určeny na zvýšení kapacity dětských skupin, zvýšení kvality služby, snížení poplatků za péči a zvýšení platů pečujících osob. To jsou sice pozitivní kroky, ale neřeší základní problém nedostatku míst v mateřských školách a nízké dostupnosti předškolního vzdělávání.

Ministr dále píše, že prodloužil platnost náhradního výživného o dva roky. To je také pravda, ale je třeba zmínit, že náhradní výživné je sociální dávka, která je poskytována nezaopatřenému dítěti, kterému není povinnou osobou hrazeno stanovené výživné nebo je hrazeno částečně. Tato dávka byla původně poskytována po dobu 48 výplat, max. však do 4 let věku dítěte. Od 1. ledna 2023 se prodloužila doba poskytování náhradního výživného na 72 výplat, max. však do 6 let věku dítěte. To je sice prodloužení, ale neřeší základní problém neplacení výživného a jeho vymáhání.

Ministr se také chlubí, že zvedl jasné podmínky pro práci na „home office“ se zvláštními výhodami pro rodiče. To je ale jen částečně pravda. Novelou zákoníku práce se od 1. října 2023 změnila pravidla pro práci z domova. Lidé s dítětem mladším devíti let či pečující o blízké mohou nově žádat zaměstnavatele o umožnění práce z domova, kratší úvazek nebo jiné uspořádání pracovní doby. Zamítnutí by jim zaměstnavatel musel písemně zdůvodnit. Nicméně tato novela nezavedla žádné zvláštní výhody pro rodiče pracující z domova, jako například daňové úlevy nebo příspěvky na vybavení pracovního místa.

Ministr také uvádí, že hned čtyřikrát navýšil přídavek na dítě. To je také pravda, ale je třeba dodat, že přídavek na dítě je základní dávka státní sociální podpory, která se poskytuje rodinám s dětmi za splnění definovaných podmínek. Tato dávka byla zvýšena čtyřikrát v letech 2018 až 2021, ale její výše stále neodpovídá skutečným nákladům na výchovu a vzdělávání dětí. Navíc tato dávka je závislá na příjmu rodiny, takže ne všichni na ni mají nárok.

Ministr se také chlubí, že zvýšil příspěvek na mobilitu, který pobírá přibližně 260 tisíc lidí, z 550 na 900 korun měsíčně. To je také pravda, ale je třeba zmínit, že příspěvek na mobilitu je dávka, která má částečně uhradit zvýšené cestovní náklady na dopravu osoby se zdravotním postižením. Tato dávka je poskytována jen osobám, které mají určený stupeň zdravotního postižení a splňují další podmínky. Navíc tato dávka je stále nedostatečná na pokrytí skutečných nákladů na mobilitu osob se zdravotním postižením.

Ministr se také chlubí, že zvýšil maximální příspěvek na pořízení svislé zdvihací nebo šikmé zvedací plošiny ze 400 tisíc korun za 500 tisíc korun. To je také pravda, ale je třeba dodat, že tento příspěvek je poskytován jen osobám, které mají určený stupeň zdravotního postižení a splňují další podmínky. Navíc tento příspěvek je jen jednorázový a neřeší dlouhodobou údržbu a provoz těchto zařízení.

Z toho vyplývá, že ministr práce a sociálních věcí se snaží prezentovat svou činnost v co nejlepším světle, ale přitom opomíjí nebo zamlčuje některé důležité informace a souvislosti. Tím může klamat veřejnost a ztrácet důvěru občanů. Místo toho by měl být transparentní, upřímný a sebekritický. Jen tak by mohl získat respekt a podporu pro své návrhy a reformy.

Zveřejněno v Aktuality

Média