Polská 120, 734 01, Karviná – Ráj 734 430 254 ov.karvina@kscm.cz Po-Čt: 10:00 - 15:30 / Pá: 08:00 - 12:00
Přihlásit se


sobota, 20 leden 2024 22:06

Ostravská Nová huť končí a Vláda mlčí

Již měsíc stojí největší ocelárna v zemi, přičemž její brány jsou uzavřeny kvůli neúprosnému sporu s dodavatelem energií. Tento konflikt započatý kvůli neuhrazeným fakturám, nyní drtí životy více než 6000 zaměstnanců, kteří jsou ponecháni v agónii nejistoty, zda budou mít co na stůl a jak uhradí své každodenní výdaje.

Článek si také můžete poslechnout v audiovideoverzi.
na konci pod článkem

Potenciální kolaps huti by byl více než katastrofický, neboť by ohrozil více než 30000 pracovních míst, zatímco by celý region, jenž je na hutnictví závislý, stál na pokraji propasti.

Většina zaměstnanců nové huti, kteří věnovali podniku desetiletí svého života, nyní stojí na okraji propasti. Když se ocitají v roli zbytečných. Tito lidé, jejichž odhodlání a loajalita byli dlouhá léta. Pilířem podniku si zaslouží více než jen opovržení a ignoraci, kterou nyní sklízejí. Bohužel majitel nové huti se zdá být více zabrán do své vlastní izolace, než aby se pokusil vyřešit tento závažný problém.

Tento člověk se ukazuje jako typický představitel bezohledného kapitalismu. Ještě zarážející je postoj vlády, která se tváří, že tento kolosální problém není v její kompetenci. Fialová vláda zdánlivě paralyzovaná a nečinná, se zdráhá zasáhnout do situace, která ohrožuje nejen stovky rodin, ale i celou oblast. Je to ironie, jak vláda dokáže okamžitě mobilizovat své síly ve věci legislativní nouze, když jde o okradení důchodců? Zatímco v případě nové huti se její nečinnost jeví jako tichý souhlas s touto rostoucí krizí, aby byl obraz úplný, nesmíme opomenout i znepokojivou roli krajské samosprávy, která zdá se také zvolila cestu hrozivého ticha.

Přestože na počátku krize v nové huti zaznívaly z její strany sliby a proklamace, že se situace bude řešit s naléhavostí, kterou vyžaduje, nyní se zdá, že tyto sliby se rozplynuly jako pára nad hrncem. Toto ticho je o to alarmující, že přichází v okamžiku, kdy by měla krajská samospráva hrát klíčovou roli v koordinaci a poskytování podpory postiženým zaměstnancům, AV hledání řešení pro zachování klíčového průmyslového odvětví regionu.

Tento případ jasně ukazuje, že kapitalismus selhává v řešení základních společenských potřeb, když zanechává průmyslové giganty v rukou jednotlivců, pro které jsou vlastní zisky nadřazeny všem ostatním hodnotám. Tato situace odhaluje alarmující trend, kde se podnikatelé bez váhání obracejí zády k jakékoliv formě společenské odpovědnosti, čímž umocňují nejen ekonomické, ale i morální riziko, které představují pro společnost jako celek nadešel čas, aby vláda ukončila svou roli pasivního pozorovatele AS rozhodností a bezodkladně se pustila do řešení krize nové huti.

Příklad minulé reakce vlády, kdy dokázala s bleskovou rychlostí vyhlásit legislativní nouzi pro valorizaci důchodů, by měla být inspirací i pro aktuální situaci. V této kritické fázi je na vládě, aby projevila aktivní angažovanost a přijala zákon v rámci legislativní nouze, který by umožnil efektivní zásah do situace nové huti. Mám na mysli konkrétní opatření podobné tomu, jakým bylo v minulosti řešeno OKD a nyní DIAMO. Možnost znárodnění nebo odkoupení podniku za symbolickou ne li nulovou cenu.

Je ironické a zarážející, že vláda nyní přikládá větší důležitost korespondenčním volbám, jež jsou v současné situaci pro zaměstnance nové huti prakticky irelevantní. Tato preference odvádí pozornost od naléhavější a existenční hrozby, kterou krize huti představuje. Nastal čas, aby vláda změnila svůj přístup, přestala se věnovat okrajovým tématům a soustředila se na okamžité a efektivní řešení, které by odpovídalo závažnosti situace v nové huti a jejím dlouhodobým dopadům na celou společnost. To by ale tato vláda musela hájit české, nikoliv americké a ukrajinské zájmy.

Vladimír Tvardek

Člen VV OV KSČM Karviná
předseda ZO KSČM Rychvald
Admin webových stránek

Média