Polská 120, 734 01, Karviná – Ráj 734 430 254 ov.karvina@kscm.cz Po-Čt: 10:00 - 15:30 / Pá: 08:00 - 12:00
Přihlásit se


21.2.1848

21.2.1848 byl sepsán komunistický manifest. Marx a Engels kriticky přehodnotili utopický socialismus ( S. Simon, Fourier, Owen), utopický komunismus ( Cabet), díla historiků (Guizot, Thierry, Mignet), a na základě studia reálných třídních konfliktů vytvořili vědeckou teorii třídního boje.

Ukázali, že reálný pohyb společnosti se odehrává v procesu třídních bojů, jež v rozvinuté podobě jsou vždy boje politickými. Rozpracovali učení o historickém poslání proletariátu a na základě nových historických zkušeností ukázali, že třídní boj nutně vede k tomu, že proletariát uchopí politickou moc a využije ji pro zespolečenštění výrobních prostředků, překoná třídní antagonismus a vybuduje beztřídní společnost.

Marxova a Engelsova teorie třídního boje byla od počátku spjata s teorií socialistické revoluce a tvořila základnu pro rozpracování teorie diktatury proletariátu.

Mezníkem ve vývoji marxismu je Manifest komunistické strany (Manifest der Kommunistischen Partei), v němž Marx a Engels ukázali nutnost revolučního překonání kapitalismu a nástupu socialistického řádu, revoluční roli dělnické třídy, podali základ učení o proletářské straně a v hlavních rysech nastínili vývoj socialistické společnosti.

Manifest komunistické strany byl vydán v češtině poprvé v r. 1918 a poté v r. 1962 a 1988