Polská 120, 734 01, Karviná – Ráj 734 430 254 ov.karvina@kscm.cz Po-Čt: 10:00 - 15:30 / Pá: 08:00 - 12:00
Přihlásit se


4.4.1925

Průmyslový rozvoj s sebou přinesl i společenský a kulturní rozmach. Orlová se stala na počátku 20. století centrem českého a polského školství, sídlem mnoha kulturních a sportovních spolků, muzejnictví a tvořila obchodní páteř celé těšínské oblasti.

Po první světové válce získala městská práva a v období první republiky vystupovala jako významné hospodářské a společenské centrum Fryštátského okresu.

Dvacátá a třicátá léta minulého století však byla poznamenána dočasným poklesem prosperity spojeným s projevy sociálního neklidu a se stávkami, z nichž nejznámější je Orlovská stávka v roce 1925, kdy na náměstí došlo ke střelbě, která si vyžádala 4 oběti.

O život tehdy přišli dva horníci a matka s dítětem