Polská 120, 734 01, Karviná – Ráj 734 430 254 ov.karvina@kscm.cz Po-Čt: 10:00 - 15:30 / Pá: 08:00 - 12:00
Přihlásit se


27.8.1897 – 5.8.1961

Václav Kopecký byl český komunistický novinář, politik, ministr informací a ministr kultury. Byl předním ideologem a propagandistou KSČ.

Český komunistický politik a publicista. Studoval práva na Universitě Karlově, studia nedokončil.

1919 se podílel na založení Marxistického sdružení, organizace levicové inteligence. Člen KSČ od jejího založení v r. 1921, od r. 1929 člen ÚV a od 1931 politbyra ÚV KSČ, 1931–1938 poslanec Národního shromáždění, jeden z nejbližších spolupracovníků Klementa Gottwalda.

Od poloviny 20. let redaktor komunistického tisku, od 1928 Rudého práva. 1938–1945 člen moskevského vedení KSČ, 1945–1953 ministr financí, 1953–1954 ministr kultury a 1954–1961 náměstek předsedy vlády.

Hlavní představitel kulturní politiky KSČ 40. a 50. let, na IX. sjezdu KSČ 1949 přednesl referát o výchově mas v duchu marxismu-leninismu. Držitel Řádu Klementa Gottwalda (1955, 1957). Autor knih Třicet let KSČ (1951) a ČSR a KSČ (1960).