Polská 120, 734 01, Karviná – Ráj 734 430 254 ov.karvina@kscm.cz Po-Čt: 10:00 - 15:30 / Pá: 08:00 - 12:00
Přihlásit se


12.5.1850 – 4.11.1920

Petr Cingr byl český a československý sociálně demokratický novinář, politik, za Rakouska-Uherska jeden z prvních sociálně demokratických poslanců Říšské rady, po roce 1911 aktivista takzvané centralistické sociální demokracie, po vzniku Československa poslanec Revolučního národního shromáždění a senátor Národního shromáždění ČSR za Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou.

Od konce 19. století se angažoval v sociálně demokratickém hnutí. Nejprve na Berounsku, později v severočeském uhelném revíru, od roku 1892 na Ostravsku.

Zde v roce 1894 a 1900 organizoval dvě velké dělnické stávky. Byl předsedou hornicko-hutnického spolku Prokop založeného roku 1893. Vydával první hornický časopis Na zdar a časopis Odborné listy.

Od 90. let 19. století patřil k předním politikům sociální demokracie, v jejímž rámci představoval levicové křídlo, odmítající revizionismus. Mandát ve vídeňském parlamentu obhájil i ve volbách roku 1901 (za stejnou kurii a obvod) a také ve volbách roku 1907 konaných již podle rovného volebního práva, po zrušení kurií.

Tehdy sem usedl za obvod Slezsko 06. V Říšské radě se stal členem Klub českých sociálních demokratů.

Se sociální demokracií, respektive s českou sociální demokracií se ovšem později rozešel a v roce 1911 se angažoval v politické formaci nazvané Česká sociálně demokratická strana v Rakousku (takzvaní centralisté), která odmítala přílišné rozdělování sociálnědemokratického hnutí podle národností a byla konkurentem tradiční české sociálně demokratické strany.

V politice se udržel i po vzniku republiky. V letech 1918–1920 zasedal v československém Revolučním národním shromáždění.[10] Byl tehdy uváděn profesně jako redaktor.

V roce 1920 se ještě před smrtí zapojil do frakčního boje v sociální demokracii a tíhnul k levici, z níž se po jeho smrti utvořila Komunistická strana Československa. Pochován je na hřbitově ve Slezské Ostravě.

Po Petru Cingrovi je v Ostravě pojmenována jedna ulice, sad, ale také jedna z ostravských hald. V Ostravě – Michálkovicích stojí pomník Petra Cingra.