Polská 120, 734 01, Karviná – Ráj 734 430 254 ov.karvina@kscm.cz Po-Čt: 10:00 - 15:30 / Pá: 08:00 - 12:00
Přihlásit se


(24.3.1921 - 26.3.1943)

Dcera železničáře ze slovácké vesnice Vnorovy poznala bídu a těžkou práci venkovského lidu. Pro myšlenku komunismu byla rozhodnuta nekompromisně zúčtovat se vším, co se tomuto ideálu příčí - s náboženstvím, což byl ostrý konflikt s rodiči, s pokryteckou morálkou vesnice a nakonec i s vlastním chlapcem, když se jí zdálo, že nejedná podle komunistických zásad, se kterými ji sám seznámil.

Po okupaci byla pracovnicí ilegální KSČ a vedení Komunistického svazu mladé generace (ilegální následnické organizace Komunistického svazu mládeže a Svazu mladých), aktivně se účastnila odbojové činnosti. Prosila rodiče dopisem, aby prodali část půdy, kterou měla dostat věnem, a peníze jí zaslali.Potřebovala je na výrobu protifašistických letáků.

V r. 1942 byla zatčena, ale své spolupracovníky neprozradila. Před popravou byla více než 100 dní umístěna v cele smrti, kde omalovávala cínové vojáčky, a při této činnosti potají psala dopisy. V roce 1961 byly vydány knižně pod názvem Zlomky života.

Marie Kudeříková byla popravena stětím sekyrou ve Vratislavi 26. března 1943, dva dny po svých dvaadvacátých narozeninách.

Čest její památce