Polská 120, 734 01, Karviná – Ráj 734 430 254 ov.karvina@kscm.cz Po-Čt: 10:00 - 15:30 / Pá: 08:00 - 12:00
Přihlásit se


8.3.1887 – 26.12.1957

Marek Čulen byl československý politik a poslanec Národního shromáždění za Komunistickou stranu Československa, v 50. letech pověřenec zemědělství.

Slovenský stranický pracovník a politik, zakládající člen KSČ; 1906–1908 a 1913–1918 pracoval v USA jako tovární a zemědělský dělník a jako horník, organizoval zde revoluční dělnické hnutí a podporoval myšlenku vzniku samostatného Československa.

Na Slovensku představitel marxistické levice v sociální demokracii a jeden ze zakládajících členů KSČ 1921. Zabýval se zvláště rolnickou otázkou a vedl stávkové boje za práva zemědělské chudiny.

Jako poslanec Národního shromáždění za KSČ v l. 1925–1929 prosazoval pozemkové reformy ve prospěch drobných rolníků; 1930–1939 byl předsedou Zväzu maloroľníkov a domkárov;
v l. 1935–1938 organizoval akce na obranu republiky proti fašismu. 1939 byl zatčen a vězněn v Ilavě, po propuštění uprchl do SSSR.

Za 2. světové války spolupracovník moskevského vedení KSČ. 1942 byl zvolen členem Všeslovanského výboru. Slovenské vojáky přeběhlé k Rudé armádě agitoval pro vstup do čs. vojska v SSSR. Aktivní účastník Slovenského národního povstání, koncem září 1944 po příletu na povstalecké území kooptován za člena Slovenské národní rady.
1945–1957 člen ÚV KSS, 1950–1955 člen předsednictva ÚV KSS, 1949–1954 člen ÚV KSČ, 1945–1954 poslanec Národního shromáždění a člen Slovenské národní rady.
Jeden z hlavních organizátorů Jednotného zväzu rolníkov a zakládání Jednotných rolnických družstev.