Polská 120, 734 01, Karviná – Ráj 734 430 254 ov.karvina@kscm.cz Po-Čt: 10:00 - 15:30 / Pá: 08:00 - 12:00
Přihlásit se


23.11.1896 - 14.3.1953

Život a dílo Klementa Gottwalda, významného představitele KSČ a mezinárodního komunistického a dělnického hnutí, bude vždy součástí historie českého a slovenského národa.

V KSČ pracoval s. Gottwald od jejího založení v r. 1921. Ve složitém zápase s dědictvím sociáldemokratismu v prvních letech KSČ se stále výrazně uplatňoval mezi těmi, kdo usilovali o marxisticko – leninskou orientaci KSČ, o zvýšení a upevňování ideové a politické úrovně členů a funkcionářů strany.

Celý jeho život je příkladem revolučního vůdce dělnické třídy a ostatních pracujících, kterého postavili do čela boje proti kapitalistickému vykořisťovatelskému systému. Celý svůj život zasvětil KSČ a boji proti fašismu a vítězství pracujících nad reakcí v Únoru 1948, které otevřelo cestu k lidové demokracii a výstavbě socialismu.

s. Gottwald v čele KSČ tento úkol se ctí splnil. Proto je všemi nepřáteli tolik nenáviděn a pomlouván. Plným právem lidé, kteří znají historickou pravdu o jeho životě, mu vzdávají poctu, jako věrnému synu dělnické třídy, pracujícího lidu a národa. Na takové osobnosti historie nezapomíná