Polská 120, 734 01, Karviná – Ráj 734 430 254 ov.karvina@kscm.cz Po-Čt: 10:00 - 15:30 / Pá: 08:00 - 12:00
Přihlásit se


29. 3. 1900 - 3. 1. 1924

Český básník, představitel proletářské poezie 20. let. Studoval práva, byl politicky činný v KSČ. V první sbírce Host do domu, naplněné všeobjímající láskou k lidem a věcem, objevil novou poetickou oblast v bezprostředním, zlidšťujícím vztahu básníka ke všední skutečnosti.

Tento vztah se ve sbírce Těžká hodina prohlubuje až ke konkrétnímu sociálnímu vidění a třídnímu hodnocení reality.

Básně sbírky Těžká hodina vyjadřují přerod básníka, jenž nahrazuje chlapecky naivní svět své první sbírky představou budoucí komunistické společnosti a jenž se přímo vřazuje do revolučního boje proletariátu; tuto proměnu vyjadřuje zvláště básnická obraznost, jež pomáhá dát jednotlivým jevům života konkrétní společenský obsah, a posílení epického prvku, jenž krystalizuje v osobitém typu sociální balady.

Mravní opravdovost charakterizuje i básně z pozůstalosti, z nichž některé byly psány v době, kdy Wolker onemocněl tuberkulózou. Kromě básní vydal Tři hry a v časopisech uveřejnil řadu povídek a pohádek. Souběžně s vlastní tvorbou probojovával Wolker v literárních studiích a polemikách zásady umění spjatého s revolučním bojem proletariátu (Proletářské umění) a jako hlavní rysy nového umění zdůrazňoval jeho třídnost, kolektivismus a optimismus.

Slova Jaroslava Seiferta:

„Když zemřel Jiří Wolker, popularita jeho poezie rychle vzrůstala. Nebyli to jen mladí komunisté, kteří z básnických rukou přijali jeho revoluční odkaz, hlásil se k němu kdekdo. Ba dokonce i kruhy politicky protilehlé a nepřátelské. Jeho verše se ozývaly z míst, kde bychom to nejméně očekávali. Této popularitě nahrávala nejen sama Wolkerova poezie, časová svými myšlenkami a blízká šťastnou sdělností, ale i tragický a předčasný konec mladého a tolik slibujícího života.“