Polská 120, 734 01, Karviná – Ráj 734 430 254 ov.karvina@kscm.cz Po-Čt: 10:00 - 15:30 / Pá: 08:00 - 12:00
Přihlásit se


28.2.1890 - 10.4.1922

Jiří František Chaloupecký byl sociální demokrat, železničář, zakladatel levicové Federace dělnických tělovýchovných jednot a iniciátor Maninské spartakiády.

Český vedoucí činitel revolučního proletářského tělovýchovného hnutí v ČSR a spoluzakladatel KSČ, železniční úředník, organizátor I. spartakiády v červnu 1921 na Maninách.

Zabýval se výchovou a vzděláním dělníků; propagátor esperanta a ida, pracoval na slovníku těchto umělých jazyků. V r. 1911 založil Dělnické sdružení esperantské, do esperanta přeložil Internacionálu.

V roce 1913 založil Monistický svaz bezvěrců, působil ve Sdružení dělnických tělocvičných jednot, od r. 1921 ve Federaci dělnických tělocvičných jednot (FDTJ); založil ústřední časopis FDTJ Výboj. Autor pozdravu Práci čest! a termínu spartakiáda (podle vůdce vzpoury římských otroků Spartaka).

Po únoru 1948 byl pohřben v Národním památníku v Praze na Vítkově, po kontrarevoluci byly jeho ostatky přemístěny na Olšanské hřbitovy.