Polská 120, 734 01, Karviná – Ráj 734 430 254 ov.karvina@kscm.cz Po-Čt: 10:00 - 15:30 / Pá: 08:00 - 12:00
Přihlásit se


(23.3.1901 - 10.11.1944)

Jan Šverma patří k nejsvětlejším postavám Komunistické strany Československa.

Politik, novinář, historik se svým hrdinstvím v protifašistickém boji ( v čele Slovenského národního povstání) nesmazatelně zapsal do novodobých dějin Československého lidu. Jeden z nejbližších spolupracovníků Klementa Gottwalda ( od památného V. sjezdu KSČ v roce 1929 člen nejužšího vedení strany) prošel tvrdou školou nejtěžších zápasů za národní a sociální svobodu svého národa.

S podlomeným zdravím neunesl vyčerpávající ústup povstalců do hor. Při přechodu hory Chabenec zemřel 10. listopadu 1944 ve věku 43 let. Velmi chyběl straně a našemu lidu v poválečném uspořádání naší společnosti a při realizaci Košického vládního programu, na němž měl lví podíl.

Kontrarevoluce přikázala odstranit jeho pomník u Švermova mostu v Praze a most přejmenovala. Památka Jana Švermy je však nesmazatelná, nesmrtelná, nelze ji zničit, stejně jako nelze zničit velké ideje marxismu- leninismu, kterým byl horoucí vlastenec a internacionalista Jan Šverma bezvýhradně oddán a za něž položil život, jediný z poslanců Parlamentu bývalé masarykovské republiky.

Čest jeho památce