Polská 120, 734 01, Karviná – Ráj 734 430 254 ov.karvina@kscm.cz Po-Čt: 10:00 - 15:30 / Pá: 08:00 - 12:00
Přihlásit se


neděle, 11 prosinec 2022 08:35

Česká republika porušuje své vlastní zákony

(10. 12. 2022) KSČM odmítá politicky motivované snižování důchodů selektivně vybrané skupině osob. V drtivé většině jde o tzv. starodůchodce. Toto snížení důchodů má umožnit novela zákona o důchodovém pojištění. Tu má do konce roku schválit Sněmovna, které novelu zákona vrátil z jiných důvodů Senát PČR. Návrh na snížení penzí ale nepochází z dílny ministerstva práce a sociálních věcí, k novele ho v pozměňovacím návrhu přilepila skupina poslanců vedená lidoveckým ministrem tohoto resortu Jurečkou.

Novela zmocňuje Ústav pro studium totalitních režimů k vedení rejstříku osob, které v období do roku 1989 vykonávaly službu na vymezených pracovních a služebních pozicích a funkcích. Na základě tohoto seznamu pak bude Česká správa sociálního zabezpečení přepočítávat a snižovat důchody. Podle dostupných informací se má tento pozměňovací návrh dotknout několika tisíc lidí, jejichž důchody se sníží o stovky až tisíce korun.

Rychlost, s jakou byla novela ve Sněmovně projednána a schválena, i s onou zásadní změnou navrženou ministrem Jurečkou, je překvapující. Poslanecká sněmovna ČR se při svém rozhodování navíc vůbec nezabývala tím, že porušuje Ústavu a zákony České republiky.

Nelze opomenout ani zákonem chráněnou dobrou víru občanů a předvídatelnost o tom, jak bude vypočten jejich důchod. Dobrou víru o jeho výši měli příjemci důchodů po celou dobu svého zaměstnání, při odchodu do důchodu i po celá léta jeho pobírání.

V době astronomického znehodnocování těžce našetřených celoživotních úspor, extrémně rostoucích cen energií, potravin a dalších životně nezbytných věcí se jedná o krok asociální. Snížení penzí selektivně vybraným seniorům je o to horší, že bylo schváleno poslanci ve chvíli, kdy rozhodli o zvýšení svých vlastních platů až o několik desítek tisíc korun měsíčně!     

ÚV KSČM