Polská 120, 734 01, Karviná – Ráj 734 430 254 ov.karvina@kscm.cz Po-Čt: 10:00 - 15:30 / Pá: 08:00 - 12:00
Přihlásit se


pátek, 07 duben 2023 21:49

David Svoboda potrestán za svůj politický názor: Porušení svobody slova v armádě?

Bývalý moderní pětibojař a olympijský vítěz David Svoboda nedávno čelil ostré kritice části veřejnosti kvůli svým výrokům týkajícím se války na Ukrajině. Jeho komentáře vyvolaly rozruch a vedly k potrestání důtkou za nedodržení pravidel profesionálního vystupování vojáka na veřejnosti.

Nicméně, kritika Davida Svobody může být považována za příklad neopodstatněného politického nátlaku a omezování svobody slova. Svoboda se totiž pouze snažil prezentovat neutrální postoj Komise sportovců Českého olympijského výboru, který se opíral o výsledky průzkumu mezi dvěma stovkami sportovců. Úplné vyloučení Rusů a Bělorusů z mezinárodního sportu podpořilo 49 procent z nich.

Je tedy otázkou, zda by měl být David Svoboda kritizován za to, že reprezentoval názor Komise sportovců ČOV, který byl v souladu s názorem mezinárodního olympijského výboru. Je také třeba si uvědomit, že Svoboda je aktivním členem Armádního sportovního centra Dukla, což znamená, že jeho výrokům se věnuje zvýšená pozornost. Nicméně, to neznamená, že by měl být omezován v předkládání svých názorů.

Kritika ze strany ministryně obrany Jany Černochové, že Svoboda jako voják měl zdržet se politických vyjádření, je zavádějící. Žádný služební předpis ani zákon neukládá, že voják musí mít stejný politický názor jako jeho ministr. Pokud by tomu tak bylo, pak by to bylo proti základním principům svobody slova a politického vyjadřování.

Ministryně obrany by se měla držet zásad demokracie a respektovat právo každého občana na svobodu slova a politické vyjadřování. Je tedy nezbytné, aby se také snažila zamezit politickému nátlaku a omezování svobody slova, které může vést k nedemokratickým praktikám.

David Svoboda byl tedy kritizován za to, že prezentoval názor, který byl v souladu s názorem mezinárodního olympijského výboru.

Svoboda má právo na svůj názor a na jeho vyjádření, a to i v případě, že se neshoduje s oficiálním postojem státu. To je základní princip demokracie a svobody slova, na kterých je naše společnost postavena. Kritika, kterou na Svobodu sypou politici a další osobnosti, tuto základní hodnotu ignoruje a pokouší se omezit Svobodův právo na svobodné vyjádření svého názoru.

Je také důležité zdůraznit, že Svoboda nevyjádřil svůj politický postoj, ale prezentoval výsledky průzkumu mezi sportovci, kterými disponoval. Svoboda tedy jednal jako zástupce Komise sportovců Českého olympijského výboru a nikoli jako voják Armádního sportovního centra Dukla. Ministryně obrany Jana Černochová by měla tento fakt respektovat.

Je důležité neomezovat svobodu slova a respektovat názor každého jednotlivce. Svoboda jako bývalý sportovec a olympijský vítěz má právo vyjádřit svůj názor na situaci na Ukrajině stejně jako kdokoli jiný. Zkritizovat ho za to, že se odvážil vyjádřit svůj názor, je útokem na svobodu slova a principy demokracie, na které je naše společnost postavena.

Vladimír Tvardek

Člen VV OV KSČM Karviná
předseda ZO KSČM Rychvald
Admin webových stránek