Polská 120, 734 01, Karviná – Ráj 734 430 254 ov.karvina@kscm.cz Po-Čt: 10:00 - 15:30 / Pá: 08:00 - 12:00
Přihlásit se


čtvrtek, 06 duben 2023 06:00

Národohospodářská fakulta VŠE Praha brání svou nezávislost: Akademický senát podpořil děkana.

Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze nedávno vyjádřil podporu svému děkanovi Miroslavu Ševčíkovi, proti němuž byl vznesen požadavek na odvolání ze strany rektora VŠE Petra Dvořáka a některých studentů. Důvodem k tomuto požadavku byla účast Ševčíka na protivládní demonstraci a jeho "nevhodné chování".

Podle rektora Dvořáka může být Ševčíkovo chování vnímáno jako neodpovědné a může to mít negativní dopad na reputaci fakulty i celé VŠE. Proto chce rektor využít svou pravomoc a navrhnout odvolání Ševčíka skrze rozhodnutí akademického senátu VŠE. Nicméně, šest z devíti členů akademického senátu Národohospodářské fakulty VŠE vyjádřilo svou podporu děkanovi a Ševčík sám důvody k odvolání ze své funkce nevidí a považuje to za perzekuci za svůj odlišný názor.

V této situaci je důležité také, aby byla dodržována nezávislost akademických institucí a respektován výběr akademických představitelů. Pokud budou akademické senáty rozhodovat pod tlakem politických nebo jiných zájmů, může to mít negativní dopad na kvalitu vzdělávání a na celkovou důvěryhodnost těchto institucí.

Neměli bychom zapomínat, že akademická svoboda je jedním ze základních principů moderního demokratického státu a je nezbytná pro rozvoj vědy, technologie a vzdělání. Pokud budou akademické instituce nuceny podlehnout politickému tlaku, bude to mít dlouhodobé důsledky pro celou společnost.

Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické je jednou z nejprestižnějších ekonomických fakult v České republice. Její děkan Miroslav Ševčík má mnoholeté zkušenosti v oblasti ekonomie a jeho práce a přínos pro fakultu byly v minulosti uznávány. Je tedy důležité, aby byla dodržována nezávislost této instituce a aby byl výběr akademických představitelů založen na jejich odbornosti a zkušenostech, nikoli na politických preferencích.

Celkově je tedy tato situace velmi citlivá a vyžaduje pozornost a zodpovědný přístup všech zúčastněných stran. Doufejme, že bude nalezeno řešení, které bude respektovat zásady akademické svobody a zároveň zajistí kvalitu vzdělávání na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické.

Tento krok zdůrazňuje důležitost dodržování nezávislosti akademických institucí a nepřípustnosti perzekuce akademických představitelů za jejich názory a účast na veřejných akcích.

Zveřejněno v Aktuality