Polská 120, 734 01, Karviná – Ráj 734 430 254 ov.karvina@kscm.cz Po-Čt: 10:00 - 15:30 / Pá: 08:00 - 12:00
Přihlásit se


pondělí, 01 listopad 2021 21:05

Kateřina Konečná - Všem členkám a členům KSČM!

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

komunistické hnutí v roce svého stého výročí prochází složitými okamžiky vlastní existence. Přes usilovnou práci mnoha našich členů, kteří působili ve volených funkcích na různých úrovních, pomáhali jednotlivcům i skupinám obyvatel, nepodařilo se obhájit naše parlamentní a mnohde ani krajské pozice.

Výsledek parlamentních voleb postavil statisíce občanů naší země do role lidí druhé kategorie bez zastoupení v Poslanecké sněmovně. Hlas levicového voliče už nebude slyšet a levicové návrhy nebudou diskutovány v hlavních médiích ovlivňujících veřejné mínění. Na řadu přijdou pravicová řešení ekonomické krize kapitalismu – poplatky ve zdravotnictví, zavedení školného, zdražení energií, služeb i potravin. Tento mix řešení může být mnoho našich spoluobčanů likvidační.

KSČM si pozdě uvědomila dopady své nejednotné a málo čitelné politiky. Mediální prostor jsme nedokázali efektivně využít a oslovit občany jasně a srozumitelně. Naše dílčí úspěchy v prosazování komunistického programu si tak snadno přivlastňovali druzí. K tomu permanentně vedené antikomunistické útoky jak pravicových sil, tak i sdělovacích prostředků systematicky oslabovaly přitažlivost komunistických ideálů pro mladou generaci, vzdělance, a dokonce i pro potřebné sociální skupiny – seniory, mladé rodiny, matky samoživitelky, zdravotně postižené.

V reakci na všechny předchozí události zvolil mimořádný sjezd KSČM novou předsedkyní Kateřinu Konečnou s úkolem vrátit důvěru občanů v práci a cíle Komunistické strany Čech a Moravy. Komunistická strana ale není a ani nesmí být stranou jednoho člověka.

Vědomi si úctyhodných zkušeností a vědomostí starší generace komunistů, obracíme se na ně s prosbou a soudružskou výzvou - podpořte snahy nového vedení vrátit komunistickému hnutí u nás revoluční charakter a přirozenou autoritu . Pomozte každý, jak můžete, podle svých sil a schopností, zdraví a ekonomických možností, vzdělání a zkušeností.

Nastupující generaci komunistů vyzýváme – vzdělávejte se! Do stranické práce pak dle svých možností a schopností vnášejte moderní způsoby práce a komunikace a mladický elán.

Nebude to jednoduché, neboť mimo politické boje budeme muset svádět i boj o ekonomické zajištění KSČM.

Stavějme na tom, co nás spojuje! Překonejme rozepře a vrhněme se na náš společný úkol: postavit KSČM znovu nejen na nohy, ale i do čela zápasů za naplnění práv pracujících, za důstojný život seniorů a mírovou budoucnost pro naše děti a vnuky.

V Praze, dne 1. listopadu 2021 Kateřina Konečná,

předsedkyně ÚV KSČM

Zveřejněno v Aktuality