Polská 120, 734 01, Karviná – Ráj 734 430 254 ov.karvina@kscm.cz Po-Čt: 10:00 - 15:30 / Pá: 08:00 - 12:00
Přihlásit se


středa, 16 únor 2022 14:37

VYHLÁSENIE členov ZO SZPB Detva k Dohode o spolupráci v oblasti obrany medzi Slovenskou republikou a USA.

Členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Detve, účastníci osláv 77. výročia oslobodenia Detvy slávnou Červenou armádou, vyjadrujeme zásadný nesúhlas s postojmi vlády SR, prezidentky SR i parlamentu NR SR k Dohode o spolupráci v oblasti obrany medzi Slovenskou republikou a USA ( DCA ).

Tento nesúhlas vyjadrujeme symbolicky v čase osláv 77. výročia oslobodenia nášho mesta. Slobodu nášmu mestu, celému Slovensku i Československu priniesol Sovietsky zväz a slávna Červená armáda, aj za cenu obrovských obetí jej príslušníkov.

Kým Červená armáda oslobodzovala naše územie, americké vojská v čase, keď už bolo jednoznačne rozhodnuté o porážke nemeckého fašizmu v 2. svetovej vojne, nezmyselne bombardovali mnohé mestá a priemyselné závody v Čechách aj na Slovensku, čím spôsobili veľké straty na životoch hlavne civilného obyvateľstva a obrovské materiálne škody. Takto nám pomáhali naštartovať náš povojnový život. Nezabúdame ani na rok 1938, na hanebnú „mníchovskú zradu „, kedy naši vtedajší i súčasní spojenci spôsobom „ o nás bez nás „ odovzdali Československú republiku do rúk fašistického Nemecka.

Ani dnes nejde USA, NATO i Európskej únii o Ukrajinu, Pobaltie, či Slovensko. V prípade Ukrajiny a pobaltských štátov nevadí veľkým „ demokratom „, že fašizmus sa tam stáva oficiálnou štátnou politikou. Im ide len o to, aby sa dostali do blízkosti Ruska, ktoré má obrovské územie, nerastné bohatstvá a suroviny. Tohoto by sa USA a ich spojenci potrebovali čo najrýchlejšie zmocniť. Na naplnenie tohto cieľa si našli zradcov a prisluhovačov aj na Slovensku. Umelo nafúknutou hrozbou o agresii Ruska proti Ukrajine sa vojská USA a NATO presúvajú do blízkosti hraníc s Ruskom, tisíce kilometrov od svojich hraníc. Najväčším svetovým agresorom od konca 2. svetovej vojny sú USA a zločinecký útočný pakt NATO.

Veľká väčšina občanov Slovenska nevidí v Rusku agresora a preto aj uvedenú Dohodu o spolupráci v oblasti obrany medzi SR a USA vidíme ako účelovú, výhodnú pre agresívne záujmy USA a poškodzujúcu suverenitu a záujmy Slovenskej republiky. Z týchto dôvodov my, členovia ZO SZPB Detva túto dohodu odsudzujeme a odmietame.

v Detve, 11.2.2022
Bc. Július Feješ, predseda ZO SZPB Detva

Zveřejněno v Došlo poštou