Polská 120, 734 01, Karviná – Ráj 734 430 254 ov.karvina@kscm.cz Po-Čt: 10:00 - 15:30 / Pá: 08:00 - 12:00
Přihlásit se


středa, 16 únor 2022 13:14

Názorná ukázka zmanipulované političky aneb Jak se Jana Černochová nechala ze strany BIS ovlivnit k šíření dezinformace.

Politička Jana Černochová (ODS), která je od 17. prosince 2021 ministryní obrany, se dlouhodobě snaží vytvořit dojem, že rozumí bezpečnostní i obranné politice.

Nyní patrně očekáváte, že uvedeme, že ani jednomu nerozumí, jenže ten problém je hlubší a tím i vážnější, než by mohla být jednoduchá odpověď v tom smyslu, že těmto věcem nerozumí. Důležitější je ptát se na to, proč těmto věcem Černochová nerozumí, a především na to, proč v těchto záležitostech nevystupuje ve prospěch národních zájmů* České republiky.

Než se blíže podíváme na vystupování Jany Černochové a než si podrobně rozebereme její dezinformaci* ve prospěch Bezpečnostní informační služby* (BIS), připomeneme si příklad jejího falešného vystupování v době předchozího volebního období, kdy před vstupem do vlády působila v Poslanecké sněmovně jako předsedkyně Výboru pro obranu a jako členka Výboru pro bezpečnost (v té době ještě navíc působila jako místopředsedkyně Stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství*). Příklad jejího nečestného jednání pochází z dubna 2021, kdy se ve Sněmovně projednávala kauza „Vrbětice“. Pochybná činnost Jany Černochové z té doby je rozebrána v produktu 11160 „Čeští poslanci v kauze Vrbětice prokázali mentální omezenost a možná ještě něco horšího aneb Upozornění pro české voliče“.

Černochová si v Kauze „Vrbětice“ vymýšlela nad rámec toho, co poslancům sdělili zástupci z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), respektive její ředitel Jiří Mazánek. Klamná slova tehdejší poslankyně Černochové zaznamenala Česká televize (viz web ČT, pořad Studio ČT24 ze dne 20. dubna 2021 v čase 13.40 hod. – rozuměj reálný čas uvedený na spodní liště obrazovky). Poslankyně v roli předsedkyně Výboru pro obranu tehdy tvrdila, že důkazy* jsou stoprocentně pevné a že jinak by ani státní zastupitelství nemohlo tuto věc postoupit dál. To byl samozřejmě výmysl, neboť policie neměla žádné stoprocentně pevné důkazy, a tak to také tehdy poslancům sdělila. Stejně tak státní zastupitelství se tehdy nechystalo a ani nyní po uplynutí téměř jednoho roku se nechystá tuto věc nikam postoupit, jelikož policie je stále ve fázi prověřování, což znamená, že dosud nebylo zahájeno ani trestní stíhání*. Vše je podrobně vysvětleno ve výše uvedeném produktu.

Stejným falešným způsobem přijal Výbor pro obranu i své usnesení, jehož obsah byl naprosto tristní a nepravdivý. Obsah usnesení nebyl pravdivý v době svého přijetí a není pravdivý ani dnes. Své o tom vědí policisté z NCOZ, kterým se ale o tom nechce mluvit, protože byli uvrženi, či lépe řečeno se sami uvrhli do těžké situace. Taktéž obsah usnesení je rozveden ve výše uvedeném produktu. Podobně se Černochová angažovala ve Výboru pro bezpečnost (viz produkt 11164).

A nyní přistoupíme k oné dezinformaci, kterou Jana Černochová šířila ve prospěch BIS, čímž zároveň prokázala, jak se ona sama nechává ze strany BIS ovlivňovat, či přímo manipulovat. Tato dezinformace, kterou si Černochová ještě po svém vylepšila, zazněla v České televizi v pořadu „Otázky Václava Moravce“ ze dne 20. června 2021 (jednalo se o 2. část pořadu). Černochová si i dnes za svým částečně nepravdivým a částečně překrouceným tvrzením stojí, což dokládá svým vystupováním. Obsah dezinformačního tvrzení Jany Černochové byl následující:

„(…) Já prostě bych tímto chtěla poprosit pana premiéra, který si myslím, že i za celé to funkční období se mohl přesvědčit, že Bezpečnostní informační služba pod vedením pana plukovníka Koudelky pracuje velice dobře. Pan plukovník Koudelka dostal celou řadu ocenění: od CIA, od zástupců izraelského Mosadu, mimochodem v tomto týdnu vyšel i rozhovor s bývalým ředitelem Mosadu, který prohlásil, že Bezpečnostní informační služba je naprosto perfektní. Takže tohle všechno je dobré renomé České republiky a byla by škoda pro mě jako pro konzervativce cokoli měnit.“

Následně prohlášení Jany Černochové konfrontujeme s fakty* a ukážeme, co se za tímto prohlášením opravdu skrývá, a to především v souvislosti s izraelskou zpravodajskou službou Mosad* (v anglickém přepisu: Mossad). Nadšené planutí pro BIS je možné u poslankyně a ministryně obrany Černochové částečně vysvětlit tím, jak se podlézavě vyjadřuje směrem k USA, což se odráží také v jejím postoji k situaci ve východní Evropě. Černochová tak nezapře, že se na problém nedívá z pohledu potřeb České republiky a Evropy, ale především z pohledu potřeb Spojených států amerických. Tím Černochová jako celá řada českých politiků včetně Andreje Babiše (ANO) potvrdila, že je buď loajální služebnicí cizí mocnosti, pro kterou pracuje i ředitele BIS Michal Koudelka, anebo má tak nízké mentální schopnosti, že z mnoha dostupných faktů nedokáže rozpoznat provinění BIS a snahu této služby ovlivnit politiku České republiky tak, aby z toho měla užitek cizí mocnost ve svém soupeření s jinou mocností.

Poznámka: Andrej Babiš se od března 2019 neboli od doby, kdy jako premiér doprovodil Koudelku do ústředí CIA* v Langley, bázlivě podřizoval činnosti BIS, přičemž později prohlásil, že požadavky BIS je potřeba respektovat (blíže viz produkt 12075). Někdo by si mohl myslet, že do Langley doprovodil Koudelka Babiše, ale opak je pravdou. Babiš tam byl jenom proto, aby mu Američané ukázali, jak je pro ně Koudelka důležitý (ta návštěva v ústředí CIA neměla pro Babiše žádný jiný význam). Koudelka obdržel přeceňované „ocenění“, kterému se pompézně říká „medaile cti George Teneta“ (George Tenet Medal of Honor). Avšak po Tenetovi, bývalém řediteli CIA, bychom toto ocenění mohli nazvat spíše „medailí lží a utrpení“ (vysvětlení viz produkt 11161). Ve skutečnosti se nejedná o žádné vyznamenání či prestižní ocenění, které by patřilo mezi oficiální ocenění a vyznamenání CIA, ale jen o jakýsi „suvenýr“, který je z různých důvodů předáván osobám mimo komunitu CIA – zpravidla v rámci zahraniční spolupráce jako stimul pro další aktivní a „loajální“ zahraniční součinnost (to jsme již uváděli v produktu 12075 z února 2020). Bázlivost Babiše a jeho podřízenost Spojeným státům viz též produkt 11166.

Jana Černochová tvrdila, a i dnes je stejného názoru, že BIS pod vedením Michala Koudelky pracuje velice dobře. Toto tvrzení ale vůbec neodpovídá realitě a je fakticky vyvráceno v produktu 11161 „Ohlédnutí za působením ředitele BIS Michala Koudelky je plné profesních pochybení i trestních provinění. Vinu však nese i vláda a zákonodárci“. Toto je první nepravdivé konstatování ze strany političky Černochové, která nechce vidět fakta a raději si namlouvá to, co chce vidět sama.

Dalším zkresleným údajem je to, že Černochová podsouvá informaci o ocenění Koudelky od CIA takovým způsobem, jako kdyby to bylo skutečné vyznamenání. K oficiálním vyznamenáním CIA patří asi devět různých medailí: například Kříž CIA za mimořádnou činnost v nebezpečí, Medaile CIA za vynikající službu v agentuře, Medaile CIA za významný přínos agentuře atd. Avšak jakýsi suvenýr od George Teneta mezi oficiálními medailemi CIA nenajdeme, natož aby se jednalo o státní vyznamenání či v USA o federální vyznamenání (to už vůbec nepřichází v úvahu).

Tenetův suvenýr v podobě „hezké“ suvenýrové medaile je doslova ponižující dárek pro osoby ze zahraničí. Ponižující v tom smyslu, že majitele suvenýru označuje jako osobu, se kterou jsou Američané spokojeni, jelikož nějakým způsobem přispívá k jejich zahraniční politice* nebo k politickému boji proti „nepříteli“, kterého definovaly Spojené státy. Tohle ocenění neukazuje na to, že dotyčná „oceněná“ osoba hájí zájmy své země, ale právě naopak poukazuje na to, že „oceněná“ osoba přispívá k politice USA.

Kdyby to bylo tak prestižní ocenění, jak o tom psala česká média a jak si to přibarvovali čeští politici, tak by o tom byly alespoň malé zmínky v zahraničních médiích, nebo alespoň v amerických médiích. Jenže v zahraničních médiích o tom nenajdeme ani slůvko. Jediné anglické texty o jakémsi ocenění Koudelky pocházejí od českých médií, které mají své psané nebo vysílané rubriky také v angličtině. A to je všechno. Takže celé to ocenění Koudelky můžeme považovat za vlivovou operaci CIA, která chtěla českým politikům a českým občanům ukázat, jaký skvělý chlapík je ten Michal Koudelka, neboť na „české frontě“ bojuje proti Rusku, které je podle USA významnou hrozbou pro Evropu a snad i pro celý svět.

Černochová ve svém prohlášení dále tvrdila, že Koudelka obdržel ocenění také od Mosadu. Otázkou samozřejmě je, jak Černochová dospěla k tomu, že Koudelka obdržel ocenění od zástupců Mosadu. Řekl to snad někdo z Mosadu přímo poslankyni Černochové? Samozřejmě že ne, protože Mosad se k těmto věcem zásadně nevyjadřuje, a už vůbec ne veřejně. K tomu musíme dodat, že by o tom Mosad už vůbec, ale vůbec nemluvil s nějakou Černochovou z České republiky. Je škoda, že se moderátor Moravec nezeptal, zdali Černochová může své tvrzení něčím podepřít. Odkud to tedy Černochová má? Představte si, že od nikoho jiného než od samotné BIS, přesněji od samotného ředitele BIS Michala Koudelky, který zveřejnil své prohlášení na webu BIS.

V prosinci 2018 se na webu BIS objevil vychloubační text s názvem „Prohlášení ředitele BIS Michala Koudelky k činnosti služby“. Kromě jiné samochvály se v tomto prohlášení vyskytl následující text:

„BIS se těší vážnosti nejen v české bezpečnostní komunitě, ale také mezi zahraničními partnery z řad špičkových zpravodajských služeb světa. Podle izraelských a amerických kolegů patříme mezi nejefektivnější služby v Evropě.“

Tak zřejmě z tohoto výše uvedeného textu mohla ohledně ocenění od Mosadu vycházet poslankyně Černochová. Nemohla vycházet z ničeho jiného. Je však nanejvýš trapné, když o sobě zpravodajská služba* veřejně rozhlašuje, jak je skvělá a jak podle údajného hodnocení jiných mocností patří mezi nejefektivnější služby v Evropě. Jenže co to znamená patřit mezi nejefektivnější služby v Evropě? To také znamená být třeba až 30. nejlepší službou v Evropě ze 120 služeb (každá země má zpravidla dvě a někdy i více zpravodajských služeb). Ve skutečnosti to nemůže znamenat vůbec nic, když se takto naivně chválí samotná služba. Pokud je zpravodajská služba skutečně na úrovni, tak nemá potřebu takto dětinsky ventilovat to, že byla pochválena zahraniční službou. Navíc to nemůže nijak prokázat. A pokud Izraelci skutečně řekli něco na adresu BIS, tak to vzhledem k jejich vystupování byla jen zdvořilostní fráze (nic víc). To, co můžeme pozorovat u BIS od doby, kdy byl do jejího čela uveden Michal Koudelka (srpen 2016), je to, že tato služba místo opravdové zpravodajské práce jenom řeční a předkládá žalostné důvody, proč by si všichni měli myslet, že je tato služba skvělá, úspěšná a jedinečná (Koudelka například v listopadu 2021 ve svém úvodním slovu k veřejné výroční zprávě BIS uvedl, že BIS je nejvýznamnější zpravodajská služba ČR – na to jsme reagovali v produktu 12111).

Na základě samolibé prezentace Bezpečnostní informační služby z vnitřku této služby jsme v prosinci 2018 vytvořili produkt, který jsme nazvali následovně: „Dokáže se BIS vypořádat s těmito otázkami? (vědomostní test D)“. Produkt obsahuje 18 otázek, přičemž 16. otázka má toto znění:

„Co znamená a o čem vypovídá, když zpravodajská služba ve svém veřejném výstupu uvede, že podle izraelských a amerických kolegů patří mezi nejefektivnější v Evropě?“

U otázky jsou jako odpovědi uvedeny čtyři následující možnosti:

a) Jedná se o významnou pochvalu.

b) Znamená to, že pro izraelské a americké kolegy tato služba hodně učinila.

c) Vůbec nic to neznamená a jen to vypovídá o neskrývané domýšlivosti dané služby.

d) Vypovídá to o vysoké úrovni dané služby.

Správnou odpověď není nutné zvýrazňovat. Správné odpovědi na všech 18 otázek včetně jejich odůvodnění jsou uvedeny v produktu 22032 (odpovědi na otázky 1 až 9) a v produktu 22033 (odpovědi na otázky 10 až 18).

U prohlášení Černochové je ještě důležité si povšimnout, že ona to domýšlivé vyjádření Michala Koudelky posunula na vyšší a konkrétní úroveň. Koudelka uvedl pouze obecně, že je chválí izraelští kolegové, avšak Černochová z toho vyplodila informaci, že ta chvála na BIS přišla přímo od Mosadu. Dokonce přímo uvedla, že Koudelka obdržel od Mosadu ocenění. To je ale právě ta dezinformace, či chcete-li po česku „lež“, což je podle Ústavu pro jazyk český vědomě nebo úmyslně projevená nepravda. A Černochová si tuto dezinformaci ještě upravila k obrazu svému: nebyli to jen Izraelci, ale byl to přímo Mosad, přičemž Mosad podle Černochové navíc Koudelku ocenil.

A je zde ještě jeden rozpor, který můžeme převést do otázky: Proč by měl kontra zpravodajskou službu* BIS oceňovat Mosad, který provádí zahraniční zpravodajství*? Pro BIS je v Izraeli partnerem Šin bet (Šabak), což je vnitřní bezpečnostní služba stejně jako BIS. Pro Mosad je v České republice partnerem Úřad pro zahraniční styky a informace* (ÚZSI), který je civilní výzvědnou službou. Černochová ale o tomto zřejmě nijak nepřemýšlí, a proto v případě Izraele „plácla“ tu službu, kterou zná a která je ve světě nejznámější. Možná ji zmátlo to, že v případě USA obdržel Koudelka ocenění od CIA, která jako výzvědná služba rovněž není po odborné linii partnerem BIS, ale naopak partnerem opět ÚZSI. Mnohé napadne, že potom je to ocenění Koudelky od CIA ještě podezřelejší, na což můžeme jenom přitakat.

Černochová dále tvrdila, že bývalý ředitel Mosadu v jednom rozhovoru prohlásil, že BIS je naprosto perfektní. To se skutečně stalo, ale v odlišném kontextu či v jiné souvislosti. V červnu 2021 navštívil Českou republiku Dani Jatom, který byl ředitelem Mosadu v letech 1996–1998. Nebyla to návštěva ani pozvání státních složek, ale návštěva jednoho soukromého subjektu v ČR (Jatom byl pozván Davidem Bohbotem, který se snažil prosadit v české politice – viz stránky davidbohbot.cz). Jako zajímavá osobnost poskytl Jatom rozhovor deníku Blesk (17. června 2021). Rozhovor byl zveřejněn na webu Blesk.cz a právě během tohoto rozhovoru Jatom zmínil, kdo ho do ČR pozval a také uvedl, že bude Bohbotovi a jeho týmu radit, co by se mělo zlepšit v českých službách, načež ihned doplnil, že ČR má skvělou BIS a policii.

Z toho jednoznačně vyplývá, že když Jatom přijel radit soukromému subjektu s bezpečnostními záležitostmi, tak rychle a ze zdvořilosti uvedl, že musí přiznat, že ČR má vynikající bezpečnostní službu BIS a policii. Tohle nebyla žádná pochvala, nýbrž jen zdvořilostní fráze. Přijel se soukromě „vměšovat“ do bezpečnosti v ČR, a tak doplnil, že česká policie a BIS jsou skvělé složky, aby to nevypadalo, že je do ČR přijel kritizovat. Tohle v žádném případě nelze brát jako konkrétní ocenění BIS.

Navíc Jatom skončil svou aktivní službu u Mosadu ještě v minulém století v roce 1998 a Koudelka do funkce ředitele nastoupil v roce 2016. Co by tedy Jatom mohl hodnotit u BIS, když v době návštěvy ČR byl už 23 let mimo aktivní službu Mosadu? Jatom neřekl, že BIS je skvělá proto, že by to tak mělo být, ale proto, že chtěl být zdvořilý a chtěl zdůraznit, že sem nepřijel nikoho kritizovat, nýbrž jen pomoci svému známému. Proto nemluvil jen o BIS, ale také o české policii. Jenže Černochová si to všechno vztáhla jen na BIS a vztáhla si to tak, jako by Jatom zasvěceně hovořil o kvalitách BIS.

Co se tudíž týče ocenění od zástupců Mosadu a pochvaly od bývalého ředitele Mosadu, tak Černochová dezinformovala dvakrát, jelikož Mosad nikdy BIS oficiálně nechválil, a Jatom jako bývalý ředitel nechtěl a ani nemohl říct nic konkrétního na adresu BIS. Černochová tak šířila zveličenou dezinformaci ve prospěch BIS, přičemž se nechala zmanipulovat samotným vyjádřením ředitele BIS. To je stejné, jak kdyby vám někdo řekl, že ho všichni chválí, a vy byste na základě této subjektivní a samolibé informace poté šířili, jak je ten dotyčný člověk skvělý. Přitom byste to neměli nijak a nikým potvrzené. Takto postupovala politička Černochová, která bude mít i v budoucnu velké problémy s tím, aby nazývala věci pravými jmény.

Černochová ve svém prohlášení taktéž uvedla, že by pro ni jako konzervativce bylo ohledně Koudelky ve funkci ředitele BIS škoda cokoli měnit. Tak to je opravdu vtipné, ale výstižné. Černochová nám prozradila, že když ona jako konzervativec chce Koudelku, tak je to vlastně správně. Proč nikdo z politiků neřekne, co je správné ve vztahu k České republice, a proč naopak téměř všichni politici zdůrazňují svůj osobní pohled a pohled zdánlivých spojenců? To je však otázka především na české voliče, kteří by si měli umět zdůvodnit, proč neustále volí někoho, kdo nehájí jejich zájmy, ale naopak zájmy cizích mocností.

Jana Černochová ukazuje svou podlézavost Spojeným státům také tím, jak se vyjadřuje na jejich adresu. Její poslední vyjádření bylo o tom, že by si ČR zasloužila mít v Praze amerického velvyslance (tato funkce není už přibližně jeden rok obsazena). Černochová funkci amerického velvyslance nazývá přímou spojkou k americké administrativě (viz článek na portálu Seznam Zprávy ze dne 25. ledna 2022). Černochová jako by žadonila o to, aby v ČR byl někdo, kdo by za USA přímo české vládě určoval, jak má postupovat ve svých mezinárodních vztazích. To Černochová potvrdila tím, když řekla, že by s americkým ambasadorem uvítala debatu o tom, jak si americká strana představuje spolupráci s Českem. To vypadá jako slovní důkaz o tom, že ministryně Černochová a potažmo celá česká vláda potřebují jakési noty ze zahraničí, aby věděly, jak mají tu českou politiku zahrát. Pokud jsme tím svrchovaným státem, jak to všichni čeští politici tvrdí, tak proč tady někomu chybí americký ambasador? Cožpak jsme dalším státem USA?

Ministryně Jana Černochová se v současné době činí i v záležitosti Ukrajiny. Černochová je tou ženou, která chce ukázat, že je v Severoatlantické alianci platnou ministryní obrany, jež vyhoví požadavkům USA, které jsou vedoucí mocností Aliance a které využívají NATO jako nástroj své zahraniční politiky (příkladem jsou vojenské mise v Kosovu, Afghánistánu, Iráku, Pobaltí a další země budou přibývat). NATO už dávno není obranným paktem, ale to si nikdo nechce přiznat, protože by to nebylo vůči USA „zdvořilé“.

Zdroje:

* Definice termínů a stručný popis zpravodajských organizací jsou objasněny v produktu „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze“.
Zpravodajský produkt 13118 Specifická analýza © 2022 Agentura EXANPRO

Zveřejněno v Došlo poštou